Årsmelding 2013

  • Version
  • Download 4
  • File Size 3 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20/12/2021
  • Last Updated 20/12/2021

Slik jobber vi i Telemark Energi AS, Føre AS og Norsjøkraft AS med åpenhetsloven

Hensikten med åpenhetslovens er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Det stilles også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. Etter denne loven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper håndterer reelle og mulige negative konsekvenser.

Telemark Energi AS og Skagerak Energi AS har inngått avtale om innkjøpssamarbeid. Norsjøkraft foretar i all hovedsak sine innkjøp via Statkraft som er operatør av anleggene.

Telemark Energi kan avslå krav om informasjon dersom:

  • Det fremsatte kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen inneholder opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår
  • den etterspurte informasjonen er i konflikt med personopplysningsloven, anskaffelsesloven, energiloven eller sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven.

Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper skal gi informasjon innen rimelig tid, og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon er mottatt.

Informasjonen vi gir er skriftlig, og skal være tilstrekkelig og forståelig.

Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det vanskelig å svare på innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Vi skal da, senest tre uker etter at forespørselen ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom Telemark Energi med datterselskaper og tilknyttede selskaper avslår anmodning om informasjon, skal vi informere om det juridiske grunnlaget for avslaget, samt retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er ankeorgan.

Send eventuelle spørsmål til firmapost@tenergi.no

Nyttige lenker:

Åpenhetsloven (Forbrukertilsynet)

Les vår rapport for Åpenhetsloven for 2023

Les vår rutine for arbeid med Åpenhetsloven

Leveregler for leverandører